brifingbanat

„Јužni Banat“ je info portal regionalnog karaktera koji izveštava o događajima u svih osam opština južnog Banata, pokreće diskusije o aktuelnim pitanjima, ali i istražuje globalne teme koje se implikuju na život jedne lokalne zajednice.

Interaktivnim pristupom portal pokušava da utiče na građane da što aktivnije utiču na rad lokalnih samouprava. Naša misija je da radimo na uspostavljanju što bolje koordinacije u komunikaciji građana i lokalnih samouprava sa ciljem da zajedno sa građanima radimo na podizanju nivoa transparentnosti u njihovom radu i odlučivanju.

Naše aktivnosti usmerene su ka boljem informisanju građana o radu lokalnih samouprava kako bi na što bolji i efikasniji način ostvarili svoja prava, smatrajući da su lokalne samouprave servis građana.

Naša misija i vizija opisuju ono što mi jesmo ali i čemu težimo. Cilj nam je da budemo dobar informativni partner  vama, čitaocima, a da uzvratimo tačnom i blagovremenom informacijom. Poverenje je najvažniji adut u takvoj vrsti komunikacije. Zadatak nam je da prvo steknemo a zatim i opravdamo vaše ukazano poverenje.

Izdavač je Brifing Banat d.o.o.